Inscrieri la clasa pregătitoare - an scolar 2021-2022

29 martie - 28 aprilie 2021
- completarea de către parinti la unitatea de învățământ la care solicită inscrierea copiilor, a cererilor—tip de inscriere

Acte necesare la dosarul de inscriere:
1. cerere-tip completată la secretariatul școlii
2.copie și original - certificat naștere copil
3.copie și original carte identitate parinți
4.fișă medicală cu vaccinările copilului
5. documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică a copilului (unde este cazul)
6. alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale specifice (unde este cazul)
7. părinții divorțați depun la înscriere hotarârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea parinteasă și unde a fost stabilită locuința minorului; in cazul custodiei comune, la înscrierea copilutui este nevoie de acordul ambilor părinți (declarație pe proprie răspundere).

Anunțul poate fi vizualizat aici