Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Criterii specifice de ocupare a posturilor didactice vacante pentru anul școlar 2022-2023