OFERTA CURRICULARĂ

Oferim fiecăruia ceea ce are nevoie:
• clasa cu program normal, într-un singur schimb;
• clasa cu program prelungit (învăţământ primar);
• discipline opţionale utile şi atractive:
- „ Informatică”;
• activităţi instructiv- educative realizate în cabinete, laboratoare, bibliotecă, dotate cu material didactic diversificat şi atractiv, cu echipamente moderne şi performante ( calculatoare, TV, DVD, videoproiectoare, laptopuri);
• activităţi extraccuriculare ( limba engleză, limba germană, dansuri moderne, populare, de societate, majorete, volei, fotbal la cerere, vizite, excursii tematice, parteneriate cu alte instituţii, voluntariat).