Scenariu roșu începând cu data de 19.03.2021

Conform HOTĂRÂRII NR. 25 din data de 19.03.2021 a Comitetului județean pentru situații de urgență Bihor privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor, municipiul Oradea va intra în scenariul roșu.

Scenariul roșu presupune
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
b) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a elevilor din clasele a Vlll-a si a Xll-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;
c) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Prin urmare în fiecare clasă de a XII-a și a VIII-a vin fizic la școală până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase. Fiecare elev va fi înșiințat de diriginte cu privire la modaliatea de desfățurare a cursurilor.

Prevederea nu afecează Simularea Examenului de Bacalaureat. Elevii claselor a XII-a vor participa fizica la aceste examene, prevederea scenariului hibrid intră în vigoare pentru ei începând de joi.