Transferul elevilor - graficul examenelor de diferență

În învăţământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învăţământul dual, aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

Lista cu graficul examenelor de diferență poate fi consultată aici